Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi hư hỏng, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm chính?

01:30 14/10/2020

Việc sửa chữa chính thức chưa được VEC tổ chức thực hiện do dự áɴ thuộc hiện trường vụ áɴ điều tra.

Trong báo cáo gửi Quốc hội trước thềm kỳ họp khai mạc ngày 20/10 tới, Chính phủ cho biết, liên quan đến vấn đề hư hỏng tại tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo Tổng công ty Đường cao tốc Việt Nam (VEC), các nhà thầu liên quan sửa chữa, khắc phục

Báo cáo cho biết, những hư hỏng tại dự án này xuất hiện từ thời điểm 9/2018 với tổng diện tích hư hỏng khoảng 89,10 m2/3.100.000 m2 tổng diện tích mặt đường (chiếm khoảng 0,003%). Từ năm 2018 đến nay, tiếp tục phát hiện thêm khoảng 2.691,06 m2 hư hỏng cục bộ mặt đường.

Phần diện tích hư hỏng này đang được VEC (với trách nhiệm là chủ đầu tư dự án theo quy định) chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra, đánh giá nguyên nhân, xây dựng phương án để tiếp tục sửa chữa, khắc phục theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Các hư hỏng cục bộ mặt đường nêu trên gồm ba loại chính: Bong bật cục bộ lớp bê tông nhựa tạo thành ổ gà; mặt đường không êm thuận, bị hằn lún và trồi nhựa cục bộ và bù lún đường đầu cầu tạo sự êm thuận cho đoạn chuyển tiếp giữa đường và cầu (đối với các cầu khu vực nền đất yếu do theo quy trình thiết kế, nền đường đầu cầu tại các đoạn tuyến này vẫn còn lượng lún dư theo tính toán).

Hư hỏng xảy ra tại tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Báo cáo cho biết, việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng này thuộc trách nhiệm của các nhà thầu bằng kinh phí bảo hành công trình của nhà thầu theo quy định của hợp đồng và quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến thời điểm hiện nay, VEC chưa xác nhận hết bảo hành công trình đối với các gói thầu xây lắp thuộc dự án theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ và đang chỉ đạo các nhà thầu lập hồ sơ, kế hoạch để tiến hành sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới bằng kinh phí bảo hành của nhà thầu.

Mặt khác, theo quy định tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nhà thầu thi công vẫn phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành.

Bộ gtvt đã thực hiện đủ trách nhiệm

Về trách nhiệm của Bộ GTVT đối với chất lượng công trình, báo cáo chỉ rõ: Bộ GTVT thực hiện vai trò là bộ quản lý chuyên ngành và là người quyết định đầu tư dự án, có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý chất lượng của chủ đầu tư, của các nhà thầu tham gia xây dựng công trình và kiểm tra chất lượng các công trình…; hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình…

Trong quá trình thực hiện dự án, Bộ đã có nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình; từ năm 2014 đến năm 2018, lãnh đạo Bộ GTVT và các cơ quan tham mưu thuộc Bộ đã tổ chức trên 50 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với dự án. Sau mỗi cuộc thanh, kiểm tra, Bộ GTVT đều có văn bản chỉ đạo VEC chấn chỉnh.

Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư. Trong đó, Bộ GTVT là một thành viên của Hội đồng, tham gia các hoạt động của Hội đồng đối với dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, Hội đồng đã có nhiều ý kiến bằng văn bản về công tác quản lý chất lượng công trình; Cơ quan Thường trực Hội đồng tổ chức kiểm tra dự án với tần suất 3 – 6 tháng/lần (tùy thuộc vào tiến độ thi công thực tế), tại các đợt kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng và các chuyên gia đã chỉ ra những tồn tại của Dự án cần khắc phục. Các ý kiến của Hội đồng, Cơ quan Thường trực Hội đồng và các chuyên gia đã được Bộ GTVT chỉ đạo Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan tiếp thu, tổ chức thực hiện.

Như vậy, với chức năng người quyết định đầu tư, bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành giao thông, Bộ GTVT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tổ chức hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với từng giai đoạn thực hiện dự án.

Trách nhiệm của vec?

Về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, VEC là đơn vị thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án. Đơn vị này có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình; kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng,… theo đúng các quy định pháp luật về xây dựng.

Tư vấn giám sát và các nhà thầu có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình, tổ chức thi công, giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục công trình, nghiệm thu công trình hoàn thành,… theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật về xây dựng.

Ngoài ra, tại điểm b Mục 3.5.2 Cơ chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư được Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 628/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 02 năm 2015 quy định: “VEC chịu trách nhiệm toàn diện theo thẩm quyền của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình.”

Đối với quá trình sửa chữa, hiện tại, còn một khối lượng công việc còn lại ở vuốt nối nhánh nút giao Túy Loan, Hà Lam, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi; thi công các nhánh nút giao Dung Quất, đường gom dân sinh, hàng rào… vẫn chưa được VEC triển khai thực hiện do vướng mắc về nguồn vốn đầu tư cũng như các vướng mắc liên quan tới điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; tổ chức lại lực lượng giám sát thi công do các tổ chức tư vấn giám sát đã có văn bản dừng cung cấp dịch vụ; đàm phán kéo dài hợp đồng thi công của các nhà thầu; tổ chức thi công xây dựng…

Đối với công tác sửa chữa các hư hỏng mặt đường, công trình, hiện tại, toàn bộ các hư hỏng mặt đường, công trình đã được VEC chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tuyến đường khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông.

“Tuy nhiên, việc sửa chữa chính thức chưa được VEC tổ chức thực hiện do dự án thuộc hiện trường vụ án điều tra, VEC chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) tại Văn bản số 4516/C03-P13 ngày 13/92019 gửi VEC”, báo cáo nêu rõ.

HẠ AN

https://baomoi.com/cao-toc-da-nang-quang-ngai-hu-hong-ai-chiu-trach-nhiem-chinh/c/36691546.epi

Tin liên quan

lên đầu trang