Xã hội

Người thân ngã quỵ, chờ đợi đón nhận 8 ᴛʜɪ ᴛʜể trong vụ ᴄʜáʏ ở Sài Gòn: ‘Thằng Đ. nó hẹn lên chơi ít bữa rồi về, vậy mà có về được nữa đâu’

Trong số 8 ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ trong vụ ᴄʜáʏ nhà tại hẻm 47 đường Lạc Long Quân (phường 1, quận 11), Đ. (15 tuổi) chỉ vừa mới theo người cậu lên Sài Gòn được 4 bữa. Trước lúc đi, cậu bé còn hẹn lại mẹ con sẽ sớm về nhà, vậy mà.....

Đà 𝑁𝑎̆̃𝑁𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑢̛̀ 8/5

Liên 𝑡𝑢̣𝑐 𝑔ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑎 𝑚𝑎̆́𝑐 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑑𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑞𝑢𝑎, 𝑇𝑃 𝐷𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑁𝑔 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑑𝑖̣𝑛ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑑𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 8/5 𝑑𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 dịch.

lên đầu trang