Xã hội

Đà Nẵng cho học sinh thi học kỳ online trước ngày 18/5

Theo đó, phụ huynh nhận đề tại trường hoặc giáo viên chuyển đề qua Internet để phụ huynh tự in đề cho học sinh làm bài. Phụ huynh nộp lại bài làm của học sinh tại trường theo lịch hoặc chụp ảnh bài làm của học sinh gửi giáo viên.

lên đầu trang