Xã hội

Hai nhiệm vụ cấp bách để hồi sinh sông Tô Lịch

Cùng với việc triển khai xây dựng Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Hà Nội cần phải tìm kiếm nguồn nước để bổ cập thường xuyên cho dòng sông này… Đó là quan điểm của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực môi trường xung quanh các biện pháp nhằm “hồi sinh” sông Tô Lịch.

lên đầu trang