Xe & Công nghệ

Hướng dẫn cài đặt Windows 10 trên Macbook, đơn giản ai cũng làm được

Nếu như bạn đang sử dụng Macbook nhưng vẫn cần sử dụng Windows để phục vụ cho các phần mềm chuyên dụng cho học tập và làm việc, bạn vẫn có thể cài đặt hệ điều hành Windows 10 lên Macbook. Với nền tảng phần cứng mạnh mẽ sẵn có của Macbook, Windows 10 hoàn toàn có thể hoạt động tốt trên chiếc máy หàყ chỉ qua một vài bước cài đặt trên phần mềm Boot Camp

lên đầu trang