Xã hội

Nóng: Bình Thuận quyết mạnh tay với nạn văn bằng giả trong công chức, viên chức

Bình Thuận sẽ thành lập tổ rà soát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của ᴄáɴ bộ, viên chức. Tổ này sau đó tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngày 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ của ᴄáɴ bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng hiện hoạt động quảng cáo, sản xuất, ᴍᴜᴀ ʙáɴ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả diễn ra phức tạp, trong đó có địa bàn tỉnh.

Ảnh: internet

Trong khi đó, báo cáo của Công an tỉnh Bình Thuận cũng chỉ ra rằng các đối tượng ᴍᴜᴀ và sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ giả chủ yếu là ᴄáɴ bộ, công chức, viên chức với mục đích bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ᴄáɴ bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, cử đi đào tạo sau đại học, tuyển dụng…

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong cơ quan Nhà nước, người đứng đầu UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai tự rà soát, kiểm tra văn bằng, chứng chỉ của ᴄáɴ bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trong tháng 7.

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu kiểm tra các loại văn bằng, chứng chỉ, gồm bằng đào tạo chuyên môn; chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; chứng chỉ quản lý Nhà nước; chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ kiểm tra, rà soát văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận của ᴄáɴ bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả tự rà soát, kiểm tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện công tác rà soát, kiểm tra nêu trên.

Back to top button
Close